60 lat Sanatorium w Krasnobrodzie.

Po zakończeniu niezbędnych prac remontowych w 1957r powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych w Krasnobrodzie. Pierwszym dyrektorem placówki został Józef Barański, sprawował te funkcję do 1967r. Pieczę nad opieką medyczną przebywających na leczeniu dzieci przejęła Klinika Pediatrii przy Akademii Medycznej w Lublinie. Natomiast opiekę organizacyjną – Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka w Lublinie. Wiosną 1959r wybuchł w budynku głównym groźny pożar, który zniszczył znaczną część pokrycia dachowego. Dzięki ofiarnej pracy pracowników Sanatorium udało się odremontować budynek i 9 lipca 1959r Sanatorium przyjęło pierwsze dzieci na turnus letni.
Rok 1967 był rokiem przełomowym, została wówczas podjętą decyzja o budowie nowego pawilonu leczniczego na 120 miejsc. Budowa trwała od 1967r do 1971r.
Po Józefie Barańskim funkcję dyrektora zakładu pełniły następujące osoby: dr Jan Żołyński (1971-1972), Gustaw Sak (1972 – VI 1994), p.o Dyrektora lek. med. Jacek Koziejowski (VI 1994 – XII 1994), p.o. Dyrektora lek. med. Zbigniew Michalski (I 1995 – VI 1995), mgr Wiesław Chmielowiec (VI 1995 – XII 2010), lek med Janusz Karski (XII 2010 -IV 2011).
Od 14 kwietnia 2011r obowiązki Dyrektora zakładu pełni mgr Wojciech Żurakowski.

źródło: sanatorium-krasnobrod.pl/

Więcej na temat historii Sanatorium na naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=19&p=1100#p1100

Koperta życia. Dokumenty w lodówce mogą uratować życie.

Warto  propagować i u nas.

Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji dotyczących danej osoby tj.: stanu zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach i uczuleniach na leki, kontaktach do najbliższej rodziny lub opiekunów. Jest to niezwykle ważne w sytuacjach, gdy ratownicy muszą reagować szybko, a w mieszkaniu nie ma nikogo, kto mógłby udzielić tego typu informacji. Wypełnioną kartę informacyjną w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, na lodówce należy przykleić naklejkę „Koperta Życia”.

„Koperta Życia” to zestaw składający się z:

  • plastikowej koperty oznaczonej naklejką: „Koperta Życia”,
  • karty informacyjnej,
  • naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki.

O „Kopercie Życia” zostali poinformowani ratownicy pogotowia obsługujący Olsztyn, a także pielęgniarki i lekarze POZ.

źródło: https://ro.com.pl

Planowana rozbudowa kompleksu sanatoryjnego w Krasnobrodzie.

”Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę kompleksu sanatoryjnego”
1/ Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie……..
Rozbudowa obejmuje pawilon zabiegowo-mieszkalny dla pacjentów dorosłych. Budynek
planowany do rozbudowy nie jest obiektem zabytkowym.”

Więcej na Naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=19&t=231