Poświęcenie nowego autobusu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Krasnobrodzie. 10.10.2018 r.

10 października 2018 r. połączyliśmy obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego z poświęceniem nowo zakupionego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. w obszarze D – likwidacja barier transportowych.

1. Msza Święta w intencji Dyrekcji , Pracowników i Uczestników POW w Kościele
p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie.
2. Poświęcenie nowego autobusu.
3. Prezentacja multimedialna i część artystyczna w wykonaniu Uczestników POW.

zdjęcia dzięki uprzejmości P. Sławomira Mazura.

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

______________________________________________________________________

zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

Przekazanie placu budowy drogi Maciejówka – Kalinowice. 10.10.2018 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym przekazano plac budowy Wykonawcy zadania dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3247L relacji dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka, realizowanego z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę drogi powiatowej dł. 19,2 km oraz przebudowę mostu na rzece Łabuńka w miejscowości Pniówek. Przedsięwzięcie przebiega przez teren trzech gmin: Zamościa, Adamowa, Krasnobrodu, które zobowiązały się partycypować w kosztach.
Wartość robót drogowych wyniesie około 20,9 mln złotych.
Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2019.
Zadanie jest częścią wspólnego projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach RPO WL 2014-2020, realizowanego przez powiaty województwa lubelskiego.
źródło;www.powiatzamojski.pl

nagranie i zdjęcia dzięki uprzejmości P. Sławomira Mazura.

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

Zaproszenie

Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Radlińskiego serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Krasnobród na spotkanie z kandydatem na Burmistrza Krasnobrodu.
Spotkanie odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury/SALA NA DOLE/ w dniu 13.10.2018 r./SOBOTA/ o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszam

Sławomir Radliński

Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu , kandydat na Burmistrza Krasnobrodu.

PROGRAM WYBORCZY

Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu

Program wyborczy :

– modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji – wniosek na dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;

– montaż odnawialnych źródeł energii w ramach wniosku „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnobród”- umowa podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;

– rozwój stref uzdrowiskowych przez realizację wniosku pod nazwą „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – zagospodarowanie terenu parku przy sanatorium, budowa deptaka spacerowego na ul. Młyńskiej;

– realizacja wspólnego wniosku powiatu zamojskiego i gmin Krasnobród, Adamów, Zamość dotyczącego remontu drogi powiatowej Kalinowice – Suchowola- Maciejówka;

– kontynuacja wsparcia powiatu zamojskiego przy remoncie dróg do Zielonego , Wólki Husińskiej w kierunku Majdanu Wielkiego i Dominikanówki;

– remonty i budowa dróg gminnych przy wykorzystaniu środków ze wsparcia rządowego dla dróg lokalnych;

– poprawa jakości zaplecza edukacyjnego szkół z terenu gminy Krasnobród;

– termomodernizacja obiektów gminnych ( szkoła w Krasnobrodzie, szkoła w Majdanie Wielkim, remizy OSP, ośrodek zdrowia, budynki mienia gminnego)

– współpraca z sołtysami i radami sołeckimi miejscowości gminy Krasnobród w zakresie realizacji i wykorzystania środków funduszu sołeckiego;

– utworzenie budżetu obywatelskiego dla osiedli z terenu Krasnobrodu ( Podzamek, Podklasztor, Krasnobród Centrum);

– poprawa bezpieczeństwa przez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz budowę chodników;

– otwarcie nowych terenów dla inwestorów i mieszkańców w ramach dokonywanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród ;

– rozwój sportu i promowanie aktywnego stylu życia przez organizację imprez sportowo – turystycznych;

– współpraca ze stowarzyszeniami i jednostkami OSP z terenu gminy Krasnobród przez realizację wspólnych wniosków i wsparcie nowych grup w procesie rejestracji działalności ;

– wspólna promocja w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Zamość i Roztocze oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP;

– współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w pozyskiwaniu środków dla samorządu i przedsiębiorców;

– tworzenie nowych miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnych i współpraca z inwestorami;

– rozważna i stabilna polityka finansowa uwzględniająca możliwości budżetowe gminy Krasnobród.

KANDYDACI NA RADNYCH   

TERMINY SPOTKAŃ

Przepraszam za opóźnienie.

Ze względu na wielką ilość nagrań 10.10 2018 r. , nagrania i zdjęcia będą udostępniane z opóźnieniem , zgodnie z ich nagraniem.
1.Poświęcenie drogi Klasztor – Kaplica Objawień przez Ks. Prałata Romana Marszalca.
2.Przekazanie placu budowy drogi Maciejówka – Kalinowice.
3. Uroczystości w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Krasnobrodzie:
– Msza Święta w intencji Pracowników i Uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie
– poświęcenie autobusu
– prezentacja multimedialna o POW
– część artystyczna w wykonaniu uczestników POW.
4. LX sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Opóźnienie wynika także z bardzo ważnych obowiązków domowych.
Za opóźnienie utrudnienie przepraszam;
Józef Zdybel

 

25 róż na 25-lecie Zespołu „Wójtowianie”

 

Z ogromną radością i przyjemnością składam Zespołowi „Wójtowianie” serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia.

25 lat działalności artystycznej to wspaniała historia wypełniona licznymi sukcesami i wieloma koncertami.
Trudno mi sobie wyobrazić większość obchodzonych w Krasnobrodzie uroczystości religijnych i patriotycznych bez udziału zespołu „Wójtowianie”. Zespół to Nasza „Perełka” , także poza granicami naszej miejscowości i za granicą..
W imieniu własnym i od Czytelników „Krasnobrodzkiego ABC” życzę wielu dalszych sukcesów , kolejnych nagród  oraz wszelkiej pomyślności osobistej Wszystkim Paniom i Panom z Zespołu „Wójtowianie”, którzy na te sukcesy zapracowali
Niech Zespół „Wójtowianie” rozsławia Nasz Piękny Krasnobród.

Szkoda tylko ,że nie miałem możliwości nagrania Waszego pięknego Jubileuszu. Wiem ,że Wasz Jubileusz nagrywał inny kamerzysta.
Z prawdziwą przyjemnością umieszczę nagranie na „Krasnobrodzkim ABC” jeśli tylko dostanę link z nagraniem.

Co dalej z Sanatorium w Krasnobrodzie?

Od jakiegoś  już  czasu krążą w Krasnobrodzie informacje o przejęciu krasnobrodzkiego sanatorium przez spadkobierców byłych właścicieli Krasnobrodu.

Fakty do jakich dotarliśmy.

Sprawa zwrotu części  tzw. „Dobra  Ziemskie Krasnobród” rozpoczęła się jeszcze w 2001 r. Powołując się na dekret Polskiego Komitetu Narodowego z 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform rolnych z dnia 01.03.1945 r. spadkobiercy stwierdzili ,ze działki i obiekty pałacowo-parkowe oraz dworsko-parkowe wchodzące w skład zespołu pałacowo-parkowego dawnego majątku ziemskiego „Dobra Ziemskie Krasnobród” , oznaczone w/g i budynków obrębu I Miasto Krasnobród  jako działki nr…, itp., nie podlegały działaniu art.2 ust.1 lit.e dekretu PKWN z 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Przez wiele lat spadkobiercy występowali o swoje prawa do Wojewody Lubelskiego. Wojewoda podejmował decyzje  , a Zarząd Powiatu w Zamościu odwoływał się do Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo uchylało decyzje Wojewody i przekazywało do ponownego rozpatrzenia. Spadkobiercy odwoływali się od decyzji do Trybunału Konstytucyjnego. Na przestrzeni  lat powoływano wielu świadków , przedstawiano wiele dokumentów. Podejmowano różne decyzje ,od których strony odwoływały się.

Decyzja  z sierpnia 2018 r. :

1) część działki ewidencyjnej nr …, obejmująca pałac z łącznikiem, dworem i parkiem, wchodząca w skład zespołu pałacowo-parkowego dawnego majątku ziemskiego pn. „Dobra Ziemskie Krasnobród”, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, zajmująca powierzchnię 6,1635 ha i opisana w ewidencji gruntów jako użytek … (inne tereny zabudowane — o pow. 4,6671 ha), .. (grunty pod stawami – o pow. 0,0154 ha) oraz … (łasy – o pow. 1,4810 ha – dawny park), a także działka nr …, o pow. 1,6551 ha, stanowiąca dawny „staw pałacowy” – nie podlegały działaniu art. 2 ust. l lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

2) północno-wschodnia i północno-zachodnia część działki nr …, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, obejmująca dawne ogrody warzywne, kwietne, sady owocowe, zajmująca powierzchnię 2,7594 ha i opisana w ewidencji gruntów jako użytki: .. (grunty orne – o pow. 0,7421 ha), …..(sady i pastwiska trwałe – o pow. 0,9951 ha), .. (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – o pow. 0,0883 ha), … (pastwiska trwałe – o pow. 0,2836 ha), … (grunty rolne zabudowane – o pow. 0,3142 ha), …. (grunty zadrzewione i zakrzewione z pastwiskami trwałymi – o pow. 0,3361 ha) – podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

3) działka nr …, o pow. 1,4546 ha, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, stanowiąca dawny staw hodowlany –    podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu -reformy rolnej,

4) działki: nr …, o pow. 0,4705 ha, nr …, o pow. 0,1574 ha i nr …, o pow. 0,9989 ha, położone w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, stanowiące dawne sady owocowe i ogrody warzywne – podlegały działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

5) działki: nr …, o pow. 2,2818 ha, nr …, o pow. 1,5364 ha, nr …, o pow. 0,8049 ha i nr …, o pow. 0,7345 ha, położone w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, będące przedłużeniem -dawnego parku krajobrazowego – nie podlegały działaniu art. 2 ust.- 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Decyzję otrzymały zainteresowane strony.

Od decyzji służy stronom prawo do odwołania się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego , w terminie 14 dni.

Nie podlegały działaniu art. 2 ust. l lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, zostały niesłusznie zabrane byłym właścicielom.

Ciąg dalszy sprawy

Powiat Zamojski i Burmistrz Krasnobrodu 20 .09.2018 r. odwołali się od decyzji Wojewody Lubelskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  drogą służbową , za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.

Strony odwołujące się otrzymały odpowiedź z datą 2.10.2018 r.

Odwołanie wpłynęło w terminie zakreślonymi przepisami (…)przywoływanej  wyżej ustawy.

Szczegółowe stanowisko w tej sprawie przedstawione zostało w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji z dnia 4 września 2018 r. 

Równocześnie informuję , że nie znalazłem podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji w trybie zakreślonym przepisami art.132 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedkładając materiał dowodowy w podmiotowej sprawie – wnoszę o utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy.

Ciąg dalszy nastąpi na pewno wkrótce

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości dla Stowarzyszenia „Ach Zielone” 04.10.2018 r.

04.10.2018 w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie odbyła się Gala wręczenia Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę., przyznanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
Wśród 100 wyróżnionych organizacji Pożytku Publicznego z całego województwa lubelskiego znalazło się Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości ZIelone i okolic „Ach Zielone”
Pamiątkowy Medal odebrał , w imieniu Stowarzyszenia  P. Tomasz Skóra.
Gratulujemy Stowarzyszeniu „Ach Zielone” i życzymy dalszej wspaniałej pracy!

zdjęcia dzięki uprzejmości P. Sławomira Mazura.

 

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>