Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Prezes Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” Pan Tomasz Skóra ,

nformuję, że w ramach uzyskania wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 934 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 14 lutego 2018 r. do Krasnobrodu. Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały już skierowania w miesiącu listopadzie 2017 r. jak i już korzystały z pierwszej transzy dostawy.

Planuje się , iż żywność będzie wydawana w Krasnobrodzkim Domu Kultury w następujących dniach:

16 luty 2018 tj. piątek – godz. 10.00-17.00

17 luty 2018 tj. sobota – godz. 10.00-17.00

Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone I Okolic.
Podkreślamy, iż podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości

Z poważaniem:

Prezes Stowarzyszenia „ACH ZIELONE”

Tomasz Skóra

Będzie woda mineralna z Grabnika?

Prace miały zacząć się jeszcze w 2009 r. Przez kilka lat niewiele się w tej sprawie działo. Wygląda na to, że rozlewnia wód w krasnobrodzkim
Grabniku jednak powstanie.
O tym, że polsko-amerykańska spółka Quincepol chce sprzedawać wodę z okolic Krasnobrodu, mieszkańcy Zamojszczyzny dowiedzieli się jeszcze w
2009 r. W Grabniku miała powstać wówczas rozlewnia i pijalnia. Na kilka lat sprawa jednak ucichła. Teraz odżyła na nowo.

źródło:
Kronika Tygodnia Nr.6 z 6 lutego 2018 r.

więcej>>>>>>>>