Akcja pomocy społecznej Stowarzyszenia „Ach Zielone”

Przy rozładunku artykułów żywnoścoiwych , w dniu 14.02.2018 r., pracowali Strażacy z OSP:

OSP Hutków
1. Kudełka Mirosław
2. Leśniak Krzysztof
3. Łoza Jacek
4. Tyrka Sebastian
5. Winiarski Piotr

OSP Majdan Wielki
1. Kozłowski Rafał
2. Najda Wiesław

OSP Zielone
1. Budzyński Sebastian
2. Kozieł Bartek
3. Gałan Przemysław
4. Kozieł Bartek
5. Korzeniowski Paweł
6. Piwko Łukasz
7. Skóra Marek
8. Skóra Marian

Sprzętu do rozładunku udostępnił Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie , operator sprzętu P.Wiesław Burda

Żywność , dnia 17.02.2018 r. , wydawali członkowie Stowarzyszenia „Ach Zielone”:
1. Borek Alina
2. Bujanowska Milena
3. Kawka Lucyna
4. Kawka Monika
5. Korzeniowska Anna
6. Kozyra Dorota
7. Witkowska Małgorzata
8. Witkowska Natalia
9. Skóra Tomasz

zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdjęć

więcej>>>>>>

Wernisaż Fotograficzny pt: „Struktury Natury” 16.02.2018 r.

Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie

Wystawa zdjęć abstrakcyjnych (Struktury w naturze) Stanisława Oleksaka , absolwenta Liceum Plastycznego im. Bernardo Morando w Zamościu
oraz uczniów koła fotograficznego pod kierunkiem Pani Haliny Gontarz Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdięć

więcej>>>>>>>>

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Hutkowie. 10.02.2018 r.

Dnia 10 lutego 2018 r. odbyły się 2 Zebrania Sprawozdawcze OSP, w Starej Hucie o godz. 16.00 , i w Hutkowie o godz.18.00. Obydawa Zebrania były nagrywane. Zebranie OSP w Hutkowie nie mogło być nagrane w całości , nagrano drugą część tego zebrania. Za co przepraszam bardzo Strażaków z Hutkowa.

zdięcia:
Józef Zdybel

Galeria zdjęć na Naszym Forum

więcej>>>>>>>>

 

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Prezes Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” Pan Tomasz Skóra ,

nformuję, że w ramach uzyskania wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 934 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 14 lutego 2018 r. do Krasnobrodu. Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały już skierowania w miesiącu listopadzie 2017 r. jak i już korzystały z pierwszej transzy dostawy.

Planuje się , iż żywność będzie wydawana w Krasnobrodzkim Domu Kultury w następujących dniach:

16 luty 2018 tj. piątek – godz. 10.00-17.00

17 luty 2018 tj. sobota – godz. 10.00-17.00

Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone I Okolic.
Podkreślamy, iż podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości

Z poważaniem:

Prezes Stowarzyszenia „ACH ZIELONE”

Tomasz Skóra