Przychodnie zdrowia

przychodnia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej”TERAPIA”
22-440 Krasnobród
ul. Lelewela 2
tel. 84 660 75 00
E-mail: nzozterapia@wp.pl
Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

„Przychodnia”w Krasnobrodzie NZOZ
22-440 Krasnobród
ul. Lelewela 2
tel. 84 660 71 99
E-mail: nzozkrasnobrod@op.pl
Działalność lecznicza