XXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

 

Informuję, że 9 lutego 2017r.(tj. czwartek) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja Koordynatora do spraw transplantologii na temat społecznych aspektów pobierania narządów.
4.Informacja Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Zamościu na temat przeprowadzania badań opryskiwaczy ciągnikowych.
5.Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
6.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
8.Złożenie sprawozdań oraz przedstawienie planów pracy na rok 2017 przez:
– Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
– Komisję Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych,
– Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
– Komisję Uzdrowiskową,
– Komisję Rewizyjną.
9.Interpelacje i wolne wnioski.
10.Podjęcie uchwał:
1)ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r,
2)ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na zadania publiczne dotyczące wykonania remontów odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Krasnobród,
3)ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2017r,
4)ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
5)ws. wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Krasnobród,
6)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7)ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
8)ws. przyjęcia Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Krasnobród na lata 2017 -2022.
11.Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roland Wyrostkiewicz

źródło: www.krasnobrod.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *